Knappen lämna in är släckt eller saknas

Din ansökan är då skapad i en period som nu är stängd. Du behöver skapa en ny ansökan i en öppen period.

1. Om det inte finns en Lämna in-knapp på sista steget är ansökan skapad i en nu stängd period. Ansökan går ej att lämna in.

2. För att kunna lämna in en ansökan behöver du skapa en ny ansökan via knappen "Påbörja en ny ansökan".


Tips! Om du har påbörjade, ej inlämnade ansökningar från tidigare perioder (som nu är stängda) så rekommenderas att radera dessa ansökningar.

Om du har fått tillåtelse att lämna in en ansökan i en nu stängd period behöver du kontakta administrationen på stiftelsen/fonden för att kunna få dispens till detta.