Jag har registrerat ett nytt sökandekonto på Min sida men har inte fått något verifieringsmail

Det kan finnas olika orsaker till att verifieringsmailet inte når fram till dig.

Kontrollera skräpposten

Ibland klassificeras e-postmeddelanden automatiskt som skräppost/spam. Kontrollera om e-postmeddelandet återfinns i din skräppost. Återfinns det i skräpposten rekommenderar vi att du

  1. Markerar avsändaren som trovärdig (se ditt e-postprograms instruktioner).
  2. Ta bort eventuella markeringar om skräppost (se ditt e-postprograms instruktioner).
  3. Lägger till avsändaren i din adressbok för att garantera att framtida kommunikationer från organisationen kommer fram till dig.

Kontrollera din e-postadress

Ibland händer det att en e-postadress skrivs in felaktigt. Verifiera att den tänka e-postadressen finns registrerad hos organisationen

  1. Klicka på Skapa konto.
  2. Fyll i dina uppgifter och ange den e-postadress som du angivit tidigare.
  3. Om kontot skapas utan meddelande om att e-postadressen redan är registrerad så angavs denna troligen felaktigt eller en annan e-postadress användes.
  4. Om meddelande visas om att e-postadressen redan finns registrerad och ovanstående åtgärder vidtagits behöver du kontakta administrationen hos den organisation du ansöker hos som kan hjälpa dig att verifiera att kontot manuellt.