Hur signerar jag ett dokument jag är inbjuden till?

Om du fått en inbjudan att signera ett kontrakt/avtal i SBS Manager är inbjudan (e-postmeddelandet) din tillfälliga nyckel. För att gå vidare behöver du identifiera dig med en e-legitimation enligt anvisning.

 1. Klicka på knappen/länken i e-postmeddelandet.
 2. Identifiera dig med din e-legitimation enligt anvisningarna.
 3. Läs noga igenom dokumentet
 4. Om du instämmer med det som är skrivet och vill signera.
  1. Klicka på Signera längst ner i vyn.
  2. Signera dokumentet med din e-legitimation enligt anvisningarna.
 5. Om du inte instämmer med det som är skrivet.
  1. Klicka på Avbryt längs ner i vyn.