Hur sparar jag informationen i ansökan?

Om informationen är korrekt angiven sparas det automatiskt i ansökan, du behöver därför inte spara själv.

All angiven information sparas automatiskt i din ansökan, så till vida att den är korrekt angiven enligt instruktioner i blanketten. När ett fält fylls i indikerar systemet automatiskt om det är korrekt eller inte.

Är informationen korrekt tänds en grön ram runt fältet och en grön bock visas till höger om den angivna informationen.

Är informationen felaktig tänds en röd ram och ett rött kryss visas till höger om den angivna informationen. Informationen kommer i detta läge inte att sparas om du laddar om eller lämnar sidan.