Kan en sökande lämna in flera ansökningar?

Ja, ett konto kan lämna in flera ansökningar. Dels för egen del, men även för att representera olika mottagare.

Det finns ingen begränsning för ett konto att påbörja eller lämna in flera ansökningar. Det är inte ovanligt att en sökande lämnar in ansökningar för flera ändamål, men ännu vanligare är att man representerar olika mottagare. 

En vanlig fråga är om man ska använda samma konto vid representation av flera mottagarare. 

Sökandekonton bygger ofta på en personlig e-postadress eller ett personnummer (om BankID används). Kontot är således personligt, men ett konto kan representera flera olika mottagare såsom föreningar/organisationer och således fylla i flera ansökningar med olika mottagare. Vanligt är också med ombudsförfaranden, då ett konto representerar ett flertal olika personer som ska ansöka.