Hur rekvirerar jag mitt bidrag?

Har du beviljats ett bidrag och ska rekvirera detta så kommer du att få ett e-postmeddelande när möjligheten har öppnats.

Möjligheten att rekvirera bidrag upprättas av den organisation som du ansökt hos. Så snart detta skett får du i de flesta fall en automatisk notis med en inbjudan till rekvisition. Du kan även nå rekvistionsmöjligheten via Min sida.

 1. Klicka på fliken Inlämnade
 2. Sök upp den ansökan som beviljats
 3. Klicka på menyn Åtgärder
 4. Välj rekvirera

Om du tilldelats ett rekvisitionsutrymme

Ett rekvisitionsutrymme innebär att du som mottagare av ett bidrag har möjlighet att rekvirera till bidrag i flera delar. Exempelvis vartefter du genererar kostnader i det projekt eller aktivitet som bidraget avser. 

 1. Klicka på Skapa ny rekvisition
 2. Ladda upp eventuellt underlag under Underlag för rekvisitionen för beloppet som ska rekvireras.
 3. Ange det belopp som du önskar rekvirera
 4. Ange kontonummer för utbetalning
  1. Välj bank eller BIC/IBAN
  2. Ange clearingnummer
  3. Ange kontonummer
 5. Läs villkoren för rekvisitionen
 6. Klicka på Signera rekvisitionen

Om du tilldelats en rak rekvisition

En rak rekvisition innebär att du som mottagare av ett bidrag har givits en möjlighet att rekvirera ett fast belopp som valts av den bidragsgivande organisationen.

 1. Klicka på Rekvirera
 2. Ladda upp eventuellt underlag under Underlag för rekvisitionen.
 3. Ange det belopp som du önskar rekvirera
 4. Ange kontonummer för utbetalning
  1. Välj bank eller BIC/IBAN
  2. Ange clearingnummer
  3. Ange kontonummer
 5. Läs villkoren för rekvisitionen
 6. Klicka på Signera rekvisitionen

Ett beviljande betyder inte att du automatiskt kan rekvirera ditt bidrag. Det är först när den bidragsgivande organisationen genererat en rekvisitionsmöjlighet som funktionen aktiveras.