Hur bjuder jag in medverkande i min ansökan?

Du kan bjuda in en medverkande i din ansökan där du står som Ägare. Funktionen gör att redaktörer, rapportörer och läsare kan ta del av eller redigera innehållet i din ansökan.

Flera personer i en förening eller forskargrupp kan bidra till en och samma ansökan eller rapport. Dessa roller finns inom ansökan och rapport där du kan bjuda in en medverkande:

a) Ägare – ytterst ansvarig för ansökan. Rollen kan inte delas med andra men kan överlåtas.
b) Redaktör – bjuds in av ägaren för att medverka till en ansökan.
c) Rapportör – bjuds in av ägaren för att medverka till en rapport.
d) Läsare – kan ta del av en ansökan eller rapport i sammanställd form.

Genom att gå in på min sida kan du lägga till en Medverkande på en redan påbörjad ansökan eller en befintlig. I högra hörnet av din ansökan finns knappen Redigera med en pil nedåt. Klicka på pilen och välj alternativet Medverkande.

  1. Bjud in en Medverkande genom att ange ett förnamn, efternamn samt e-postadress.
  2. Bjud in som: Ange vilken/vilka roll/er den medverkande ska ha.
  3. Skicka inbjudan och klicka på Klar. Det har nu skickats en inbjudan via e-post till den medverkande.Den medverkande klickar på inbjudan i e-postmeddelandet. Den medverkande loggar sedan in eller skapar ett nytt användarkonto. Efter inloggningen kommer den inbjudne att exponeras för en notis ”du har en förfrågning som väntar på din åtgärd”. Den inbjudne kan sedan granska inbjudan och om den vill acceptera eller avböja inbjudan. Vid accept blir ansökan synlig för den medverkande där den beroende på sin roll kan se eller redigera ansökan.
Ansökan ligger även under påbörjade-fliken på Min sida. Efter att en ansökan är inlämnad kan medverkande part se ansökan under Inlämnade-fliken på min sida.