Hur hanteras mina personuppgifter?

Hur dina personuppgifter hanteras varierar från organisation till organisation. Generellt sett är dina uppgifter i tryggt förvar och delas inte med någon tredje part.

För att ta del av de villkor som gäller för den organisation du söker hos rekommenderar vi att du navigerar till Min sida hos organisationen och klickar på Skapa konto. Längst ner i vyn återges de villkor som grundläggande gäller för detta sammanhang.

I samband med att du ansöker kan anpassade villkor exponeras. Ta del av villkoren och fatta ett beslut i varje enskilt fall om du vill acceptera villkoren eller ej.

Personuppgiftsansvarig för respektive organisation finns hos den verksamhet du skapar konto och/eller ansöker hos. Vänligen kontakta organisationen baserat på angivet namn eller kontaktuppgifter på Min sida.