Hur sparar jag informationen i ansökan?

Informationen sparas automatiskt.

All angiven information sparas automatiskt i din ansökan, så till vida att den är korrekt angiven enligt instruktioner i blanketten.

När ett fält fylls i indikerar systemet automatiskt om informationen är korrekt eller inte.

Är informationen korrekt tänds en grön ram runt fältet och en grön bock visas till höger om den angivna informationen.

Är informationen felaktig tänds en röd ram och ett rött kryss visas till höger om den angivna informationen. Informationen kommer i detta läge inta ett sparas om du laddar om eller lämnar sidan.