Jag behöver redigera information i min inlämnade ansökan, hur gör jag?

Du måste kontakta administrationen hos den organisation du ansökt hos för att begära redigering av din ansökan.

  1. En inlämnad ansökan går ej att redigera.
  2. Kontakta administrationen hos den organisation du ansökt hos så kan de ta beslut om att antingen återlämna ansökan till Min sida eller redigera informationen åt dig.