Kan jag lämna in ansökan åt någon annan?

Det är vanligt med ombudsansökningar i SBS Manager. Genom att skilja på konto och mottagare kan exempelvis en god man eller vän lämna in ansökningar åt andra personer.

Sökandekonton bygger ofta på en personlig e-postadress eller ett personnummer i de fall man använder sig av BankID. Sökandekontot är således personligt, men ett sökandekonto kan representera flera olika mottagare och således fylla i en annan person som mottagare i de fall som organisationen (och blankettens utformning) tillåter det.