Vad innebär de olika rollerna för medverkande?

Ansökans ägare kan bjuda in medverkande utifrån fyra olika roller. Skillnaden mellan rollerna är att de får olika behörigheter till ansökan.

Nedan fyra roller är tillgängliga för ansökningar som erbjuder funktionen Medverkande. Observera att samtliga roller kräver att den inbjudna individen registrerar ett konto.

Ägare

En ägare är ytterst administrativt och juridiskt ansvarig för en ansökan. Rollen kan inte delas med andra men kan överlåtas till ett annat konto så länge ansökan inte är inlämnad. Efter det att en ansökan lämnats in kan dock rollen Ägare överlåtas på intiativ av organisationens handläggare.

Redaktör

En Redaktör bjuds in av Ägaren till en ansökan för att medverka till ansökans innehåll. Redaktören kan läsa och redigera alla delar av ansökan men inte lämna in den då detta görs av Ägaren.

Rapportör

En Rapportör bjuds in av Ägaren till en ansökan för att medverka till en eller flera rapporters innehåll. Rapportören kan läsa och redigera alla delar av en rapport samt läsa innehållet i den ansökan som en rapport avser. Rapportören kan inte lämna in en rapport då detta görs av Ägaren.

Läsare

En Läsare bjuds in av Ägaren till en ansökan för att ta del av ansökan eller rapport i sammanställd form.