Varför kan jag inte lägga till en fil i min ansökan?

Om du inte kan lägga till en fil i din ansökan, kontrollera att filen är i tillåtet format och inte överskrider maximal storlek.

Observera: En stor fil kan ta lång tid att ladda upp beroende på din uppkopplingshastighet m.m. Din webbläsare indikerar att den jobbar så länge filen laddas upp. Lämna inte sidan innan processen är klar.

  1. Vid aktuellt fält i ansökan anges information om vilket/vilka format som accepteras och maximal storlek på filen.
  2. Om ingen information framgår accepteras alla vanliga format och den maximala storleken är obegränsad.
  3. Du kan kontrollera filens storlek innan uppladdning genom att högerklicka på filen och sedan välja antingen Visa info (MacOS) eller Egenskaper (Windows). Ogiltig fil kan också bero på att filen är skrivskyddad, kopieringsskyddad eller korrupt.

Om din fil överskrider den maximala storleken för att kunna laddas upp går det att komprimera den. Det finns flera sidor som erbjuder detta gratis, t.ex SmallPDF. På denna sida kan du även ändra format på din fil från t.ex. docx till pdf.