Varför kan jag inte lämna in ansökan?

Om du inte kan lämna in ansökan kontrollera att du startat ny ansökan i aktuell ansökningsperiod, att ansökan är komplett, har signerats om signering krävs och/eller att du har bockat i de Allmänna ansökningsvillkoren på sista steget.

  1. Om det inte finns en Lämna in-knapp i sista steget är ansökan skapad i en nu stängd period och därför går det inte att lämna in ansökan. För att kunna lämna in en ansökan behöver du skapa en ny ansökan via knappen "Påbörja en ny ansökan".
  2. Kontrollera att ansökan är komplett och att informationen är korrekt angiven enligt instruktioner i ansökan. 
    1. Du ser om ansökan är komplett då stegen/rubrikerna högst upp på ansökan ska vara grönmarkerade (vissa organisationer har egen färg skalning, men då ska steget ha en annan färg än när du började fylla i ansökan).
    2. Om ett steg inte är grönmarkerat är det information som är obligatorisk att fylla i som saknas eller inte är korrekt angiven (exempelvis felaktigt format). Detta måste åtgärdas för att ansökan ska gå att lämna in. Observera att obligatoriska fält har en asterisk till höger samt en orange ram runt sig.
  3. Kontrollera att du bockat i rutan för acceptans av de Allmänna ansökningsvillkoren som finns på sista steget, precis ovanför Lämna in-knappen.
  4. Om ansökan ska signeras av andra parter än dig själv ska detta vara gjort innan ansökan kan lämnas in. Kontrollera att signerade part har signerat ansökan genom att på sista steget kontrollera status under rubriken “obligatoriska underskrifter”.