Jag kan inte lämna in min ansökan

Kontrollera att ansökan är komplett och att du har bockat i de Allmänna ansökningsvillkoren på sista steget.

1. Kontrollera att ansökan är komplett och att informationen är korrekt angiven enligt instruktioner i blanketten. Du ser enkelt om ansökan är komplett då stegen/rubrikerna högst upp på blanketten ska vara grönmarkerade.

2. Om något steg fortfarande inte är markerat grönt så är det på detta steg obligatorisk information saknas eller ej är korrekt angiven. Detta måste åtgärdas för att ansökan ska gå att lämna in. Obligatoriska fält har en asterisk till höger samt en orange ram runt sig.

3. Om alla steg är markerade som gröna så kan du kontrollera att du bockat i rutan för acceptans av de Allmänna ansökningsvillkoren som finns på sista steget, precis ovanför Lämna in-knappen.

 

Se film nedan för Jag kan inte lämna in min ansökan:

HubSpot Video